T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KIRIKKALE / ÇELEBİ - Halk Eğitim Merkezi

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR.

ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI

 

 Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliğinin  26. Maddesine istinaden Kırıkkale Çelebi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018-2019 eğitim öğretim yılında açılacak kurs programlarında  görevlendirilmek üzere ücretli usta öğretici talepleri alınacaktır. Başvuru işlemleri 04-10 Eylül 2018 tarihleri arasında Ek-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile görev almak istenilen kuruma yapılacaktır.

İlan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesinde aranacak şartlar şunlardır:

a) Görev alacağı kursun öğretim programında belirtilen eğitici şartını taşımak.

b) Türk vatandaşı olmak.c) 18 yaşını doldurmuş olmak.

ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Askerlikle ilişiği bulunmamak.

f) Sağlık durumu yönünden görevini yapmasına engel bir durumu olmamak

Başvuruların değerlendirilmesi :

Görev verilecek ücretli usta öğreticiler, Ek-2’deki Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna göre belirlenerek yüksek puan alandan başlamak üzere tercih sırasına göre yapılacaktır.

                                             

MÜRACAAT ESNASINDA İSTENEN BELGELER

 1

Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

7

Aile Yardım Beyannamesi

2

Diploma Aslı ve Fotokopisi

8

Spor Kurslarında İlgili Federasyondan yazı ve o yıla ait vize

3

Branş Belgesi Aslı ve Fotokopisi

9

Resmi kurumda çalışıyorsa, görev yeri belgesi

4

Oryantasyon Belgesi

5

Vesikalık Fotoğraf  (1 adet)

10

Eğer başka bir kurumda öğretmen ve usta öğretici  olarak çalışıyor ise kurumun adı ve haftada kaç saat ek derse girildiğine dair yazı

6

Adli Sicil Kaydı

11

SGK Hizmet Dökümü

 

18-08-2018

 

     

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 03.09.2018 - Güncelleme: 03.09.2018 15:51 - Görüntülenme: 109
  Beğen | 0  kişi beğendi